OBRA: FONAMENTACIÓ HABITATGE AB A MATARÓ


Obra: Sanejament / Armat llosa fonamentació
Juny 2014