PUBLICACIÓ VIU FIGUERESButlletí d'informació municipal i participació ciutadana. Núm. 7, primavera 2011