PRESENTACIÓ LLIBRE FLUVIÀ


CAN TRINCHERIA, OLOT. 26 novembre 2010 19 h
Presentació: Cristina Lloret

EL PUNT DIARI, ARTICLE EL RIU DE LA VIDA, LLIBRE FLUVIÀ

26 novembre 2010
Fotografies: Xavier Vilagran
Disseny gràfic: Santi Vilagran
Presentació: Cristina Lloret

PUBLICACIÓ REPORTATGE HABITATGE BA. REVISTA ARQUITECTURA Y DISEÑO

ARQUITECTURA Y DISEÑO NÚM. 120. Desembre 2010
Fotografies Eugeni Pons

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE FLUVIÀ DE JOAN TEIXIDOR

Fotografies: Xavier Vilagran

Disseny gràfic: Santi Vilagran

Text Paisatges interiors i Presentació: Cristina Lloret

CAN TRINCHERIA. OLOT

Divendres 26 novembre 2010. 19 h

PRESENTACIÓ FLASCÓ "MÀXIM DETALL" AMB L'ARQUIPÍNDOLA "BOW DRESSING ROOM"

BOW DRESSING ROOM
L’objecte del projecte és posar en crisi tots aquells conceptes més comuns que es donen i es repeteixen en una fashion shop, de qualsevol capital del món. El projecte cerca, en base a un nou concepte, buscar una forma única que origini una peça exenta del contenidor, capaç de satisfer tots els elements que hi són necessaris; generant una atmosfera, neutralitzant l’arquitectura del lloc i posant en valor l’individualisme de les peces exposades


COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
Demarcació de Girona
Dijous 18 novembre 2010. 19.30 h