EDIFICI INDUSTRIAL TF. OBRA: ESTRUCTURA, FONAMENTS I MURS

 120717 Finalització murs perimetrals
 120710 Fonamentació oest, nucli vertical
120703 Mur nord, fonaments sud
 120619 Inici mur est

PLAÇA LES OLIVES. OBRA: SEGUIMENT

Juliol 2012. Replanteig juntes de llautó
Juny 2012. Execució canals pluvials lineals
Maig 2012. Instal·lacions aigua potable, electricitat
Abril 2012. Prova anivellació cota acabat

MANUFACTURE OF THE FIRST BOW DOOR HANDLE BRASS

Melted process and implementation of the Bow handle
Procés de fosa i aplicació de la maneta Bow

 120609 First Bow Handle for SHP doors
120608 Sand molds and melted of brass

June 2012