Finalització treballs de fusteria i pintura Habitatge AB Mataró

Es finalitzen els treballs de fusteria i pintura de les portes interiors de l'habitatge entre mitgeres AB de Mataró.
Desembre 2015