> REFORMA INTEGRAL PARADOR AIGUABLAVA > BEGUR > COSTA BRAVA

REFORMA INTEGRAL PARADOR AIGUABLAVA > BEGUR > COSTA BRAVA > 2014

OBJECTIUS GLOBALS
Dotar al conjunt d’usos dinamitzadors per aconseguir prolongar l’estacionalitat i maximitzar rendibilitat.
Emplaçament únic. L’edifici ha d’impregnar-se d’aquest lloc: edifici i paisatge han de ser un tot.
Mantenir el caràcter de l’edifici original i la reforma l’ha de dotar de contemporaneïtat.
Crear un projecte viable, racional y assumible.


Promotor                 Paradores de Turismo de España, S.A.

CONCURS Setembre 2014

Autors                                    RCR ARQUITECTES / X.VILAGRAN - C.LLORET
Col·laborador estructures      BLÁZQUEZ-GUANTER

Col·laborador instal·lacions    PEGI ENGINEERING