MERCAT ULTÒNIA > GIRONA > 2015

MERCAT ULTÒNIA > GIRONA > 2015
Promotor                                 CA

Conservació i adequació d’una façana de ciutat com a teixit velat del temps.
Interpretació i transformació d’uns espais interiors com a esdeveniments de mercat culinari.
Edifici obert a la percepció gastronòmica a través de l’espai com a relació dels ambients.

AVANTPROJECTE Maig-Juliol 2015

Autors                                    Xavier Vilagran i Casanovas - Cristina Lloret i Serra
Col·laborador estructures      Gerard Formentí
Col·laboradors                        Arnau Mestre, Pola Martí, Miquel Vilà