PROPOSTA HABITATGE PLURIFAMILIAR AÏLLAT > SANTA MARGARIDA > ROSES


L’Edifici plurifamiliar aïllat a Santa Margarida de Roses es concep com a tres volums unitaris modulats per les línies d’horitzontalitat desdibuixada vers el paisatge dels canals i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Promotor                                Promalex Invest, S.L.

CONCURS Setembre 2015

Autors                                    Xavier Vilagran i Casanovas - Cristina Lloret i Serra

Col·laboradors                      Laura Núñez, Ferran Camps